Ιουν 11, 2013

ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ἡ συνάντηση τοῦ πιστοῦ μέ κάθε ἱερή εἰκόνα, γιά νά εἶναι ἀποκαλυπτική τοῦ νοήματός της, ἀπαιτεῖ τήν τρυφερότητα τῆς προσευχῆς του, προσφορά σχέσης μέ τόν Κύριο, τή Θεοτόκο καί τούς Ἁγίους Του ἐν μετανοίᾳ καί ταπεινώσει, ἐν ἀγάπῃ καί πίστει βαθείᾳ.

Διακονώντας οἱ μοναχές τήν τέχνη τῆς ἁγιογραφίας μέ τήν ἄσκηση τέτοιων προϋποθέσεων γιά τόν ἑαυτό τους καί ταπεινά ὑπηρετώντας τέτοιους στόχους γιά τό λαό τοῦ Θεοῦ πού μετέχει στά εἰκονιζόμενα, καταθέτοντας τούς καημούς καί τά παθήματά του, τή χαρά καί τίς ἀγωνίες του, τή μετάνοια καί τήν προσδοκία τοῦ τελικοῦ ἐναγκαλισμοῦ στά Ἔσχατα, φτάνουν σύν Θεῷ σέ ἔργα ὅπως τά παρακάτω: