Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς      Κατά Ματθαῖον [11, 28]

ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ

Ἡ ἔντονη λατρεία τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ ἀπαραίτητο ὅρο γιά τήν αἰώνια ἀγάπη»
(Γ. Σωφρόνιος Σαχάρωφ)

  Περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟ

Μέ τήν προτροπή καί εὐχή τῶν μακαριστῶν πατέρων μας κυροῦ Πολυκάρπου Βαγενᾶ καί Παϊσίου τοῦ ἁγιορείτου λειτουργεῖ ἀπό ἐτῶν στήν Ἱερά Μονή ἐργαστήριο βυζαντινῆς ἁγιογραφίας ἱερῶν εἰκόνων.

  Περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ἐκπήγασμα τῆς μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Πατέρων ἀποτελεῖ ἡ ἐκδοτική ἐργασία τῆς ἀδελφότητος.

  Περισσότερα