ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ, Τόμος Α'

†Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν Διονυσίου

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ, Τόμος Β'

†Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν Διονυσίου

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ, Τόμος Γ'

†Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν Διονυσίου

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΤΡΟΤΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΑΥΤΩΣΗ
Βίος καί Πολιτεία Πολυκάρπου Ἀρχιερέως

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
Ἐπίσκοπος καί Καλόγερος

ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ
Τόμος Α΄

Μητροπολίτου Κερκύρας καί Παξῶν, Πολύκαρπου Βαγενᾶ

ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ
Τόμος Β΄

Μητροπολίτου Κερκύρας καί Παξῶν, Πολύκαρπου Βαγενᾶ

ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ
Τόμος Γ΄

Μητροπολίτου Κερκύρας καί Παξῶν, Πολύκαρπου Βαγενᾶ

ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΒΑΤΡΑΧΟ...
...στό φῶς τῆς νήψεως

Ἰωάννου Κων. Κορναράκη

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ
Βίος και θαύματα, Παρακλητικός Κανών, Οἶκοι, Ἐγκώμια
.

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἰωάννου Κων. Κορναράκη

Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
Κάτω ἀπό τό φῶς τῆς εἰκόνας τοῦ ΠΑΤΕΡΙΚΟΥ ἀνθρώπου

Ἰωάννου Κων. Κορναράκη

ΓΕΡΟΝΤΙΣΑ ΜΑΚΑΡΙΑ
Ἡ λαοφιλής μοναχή τῆς Ἁγίας Μαρίνας Βόνης

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ
Κλειδί τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν

Ἰωάννου Κων. Κορναράκη